Montag, 27. September 2010

Side Street Style: Current Obsessions

Side Street Style: Current Obsessions: "So there are some things I just NEED for the coming season and other things I just wish I had. For some reason I did not purchase any new su..."

Donnerstag, 16. September 2010

Pugnacious little trolls: A fyddai toriadau'n beth da?

Pugnacious little trolls: A fyddai toriadau'n beth da?: "Pobl geidwadol yn eu bôn yw'r Cymry Cymraeg. 'Ceidwadol' gyda 'c' bach bach -- nid ceidwadol yn eu gwleidyddiaeth, ar y cyfan, ond yn eu naw..."

Mittwoch, 15. September 2010

Pen Talar

Pen Talar ist eine Fernsehserie auf S4C.

Sie wird wöchentlich vom 12. September bis zum 6. November 2010 auf S4C ausgestrahlt.

"Eine epische Reise von zwei Freunden und die Geschichte einer Nation über ein halbes Jahrhundert"

"Pen Talar - das ist das große Schauspiel des Herbstes auf S4C; epische Serie, 9 Teile, die Defi und Doug von ihrem kritischen Tag, über ein halbes Jahrhundert folgen, durch einen der turbulentesten Zeiträume in der walisischen Geschichte, Geschichte der Welt und ihrer eigenen persönlichen Geschichte."

"Es ist 1962. Zwillen, Go-karts und Bazooka Süßigkeiten, das alles füllt das Leben von Defi Lewis und seinem besten Freund, Doug. Eine ideale Kindheit, perfekt auf dem Lande von Carmarthenshire. Solange bis sie etwas sehen, das ihre Unschuld raubt, am selben Tage, als die westliche Welt ihrer Unschuld beraubt wurde, als JFK in Dallas erschossen wurde."

"Richard Harrington, Ryland Teifi und Mali Harries sind die Stars dieser Serie, die für einige von einem verlorenene Paradies handelt, für andere ist es die Geschichte der Hoffnung auf ein neues Paradies. Sicherlich, dies ist ein verzweifeltes Drama, ein starkes und wird die Erinnerungen und Träume einer ganzen Nation anregen."

Montag, 23. August 2010

August 2010 (as dark as always in Wales in August)
Been back from the continent exactly 5 weeks now. I can hardly believe it!

When we landed in Birmingham, the sun was still shining, and it was so very nice. Then the closer we came to Wales, the darker it got. Frightening! - I got this awful feeling around the chest. No, I did not want to think about the rain then.

We heard from friends that it had been raining all the time since we have been away. So now it would have rained in Wales for almost 8 weeks. Okay, you had the odd nice day but never really nice. It never felt like summer. The darkness, the wetness, the damp.

You need to have been born here I guess to cope with all this. I cannot. Oh, how I miss the summer nights, drinking prosecco with friends, talking 'til one o'clock in the morning or longer.
Welsh summers are not for me. I want to hear the crickets chirping again - for many evenings every year.
I love breakfasts outside.

I have missed so much for long enough now.

A change is soon to come.....

Mittwoch, 11. August 2010

Keeping fit

I have been running now for almost a year - continously!

In the rain mainly - but in any type of temperatures, too :-).

I am now addicted to it, in a positive way.

Our house still has not been sold but it will soon now. I am confident. We were just unlucky with the world recession and so on. It does not matter.
It is personal happiness that counts; and that is 100% happy.

Today the sun has got his hat on. I will do another run - and am looking forward to everything!! Been working so hard, really. I do not have much time for blogging and stuff but I will keep this going.

2010 - it was a great summer: the evening (so hot and nice) along the Rhine, in Düsseldorf and more.

Ta ta tan toc XXXX

Dienstag, 29. Juni 2010

Montag, 28. Juni 2010

What a great summer! Yr haf - mor brafThis year has been one of the best summers in Wales I can think of during the last ten years or so.

I try to enjoy it as much as I can.

Dienstag, 15. Juni 2010

Llyn Barfog / Bearded Lake


Sut mae!?!!

Anyone been here? Walked to to Bearded Lake a few times - and yesterday had lunch here. Lovely weather in mid-Wales right now.

Finishing reading the novel Caersaint by Angharad Price today.

I am also enjoying the World Cup! Brilliant.

Mittwoch, 9. Juni 2010

Holidays soon!


Looking forward to going to the continent soon - and to the World Cup 2010.

Freitag, 19. März 2010

Dim yn hir tan y Pasg

Yn ystod y cyfnod hwn 'rwy'n hoffi clywed y Angerdd Pasg gan Johann Sebastian Bach (tair awr!) gyda thema o ddioddef a marwolaeth Iesu. 'Rwy'n cofio y geiriau alweddol yn Almaeneg neu yn y Gymraeg pan oeddwn i'n aelod yn Eglwys y Crwys, Eglwys Bresbyteraidd, yng Nghaerdydd yn iawn:

"Fel dych chi’n gwybod, mae'n Ŵyl y Pasg nos fory. Bydda i, Mab y Dyn, yn cael fy mradychu i gael fy nghroeshoelio."

"Wir i ti," meddai Iesu wrtho, "heno, cyn i'r ceiliog ganu, byddi di wedi gwadu dair gwaith dy fod di'n fy nabod i."
Ond meddai Pedr, "Na! Wna i byth wadu mod i'n dy nabod di! Hyd yn oed os bydd rhaid i mi farw gyda thi!"

(St. Matthew Passion / Efengyl Mathew)


Mae dathliadau y Pasg yng Nghymru yn tipyn bach yn wahanol na yn Yr Almaen. Os ydych chi'n gristnogol 'rydych chi'n efallai mynd i'r eglwys neu capel ymhob man.

Pan oeddwn i'n plentyn mi oeddwn i'n edrych am wyau paentio llachar a candy a oedd yn cuddio gan y "Bunny Pasg". Mae oedolion yn rhoi anrhegion at ein gilydd. Mae llawer o deulioedd yn cael brecwast arbennig wrth y bwrdd, sy wedi cael ei addurno'n hyfryd iawn. Mae llawer yn mynd allan amser cinio i gael bryd o fwyd mewn ty bwyta neu cael brunch mewn caffi ar y ddydd Sul.'Rwy'n arddurno canghennau gyda wyau pasg wedi cael ei phaentio yn lliwgar yn y ty. Traddodiad! Eleni, mae 'na llawer o wyau ty allan ein ty ni ym Machynlleth hefyd. Fel gacen y Pasg 'rydyn ni'n cael cacen mewn siap cwningod neu oen. Mae cinio y Pasg yn sbesial, yn aml mae pobol yr Almaen yn cael cig oen ar ddydd Sul y Pasg. Mae tân Pasg yn cael eu cynnau ar benwythnos y Pasg mewn nifer o leoedd o ganlyniad i arferion amrywiol. Ar nos Sadwrn y Pasg byddwn yn cwrdd gyda chwrw neu gwin cynnes a BBQ o gwmpas y tan. Mae'r arfer yn dyddio'n ôl i gyfnod hynafol a gwasanaethodd i ffarwelio y gaeaf, llosgi (effaith glanhau ac yn gwarchod yr hadau egino o ysbrydion drwg). Mi oedd y bore Pasg draddodiadol wedi ysbrydoli nifer o artistiaid, er enghraifft fel yr awdur Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Freitag, 5. Februar 2010

Dienstag, 2. Februar 2010

Machynlleth / Tolkien festival moves after row over venue space

BBC News - Tolkien festival moves after row over venue space

I was shocked when I read this today.
Good people organise something in Machynlleth - a great festival people from all over the world and the locals were looking forward to.
And then?

Nothing - in a place where not much happens anyway.

Without further words.

I think the Tolkien festival organisers will have a very happy and successful event in Ceredigion.
Pob dymuniadau gorau!